0486/48.35.84
Kine- & Sportpraktijk - Werchtersesteenweg 74, 3130 Betekom
info@movingtargets.be

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 03/09/2023 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.movingtargets.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Third-party websites

This privacy statement does not apply to third-party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

8. Contactinformatie

Annelies Noyens
Werchtersesteenweg 74, 3130 Betekom
België
Website: https://www.movingtargets.be
E-mail: info@movingtargets.be
Telefoonnummer: 0486/483584

Bijlage

BackupBuddy

What personal data we collect and why we collect it

Backups

Per the functionality of this plugin, backups of your website files and/or database are created and stored locally on your server and/or remotely on 3rd party servers based on the settings of this plugin. Archives can include, but are not limited to, file and database assets, including hashed passwords, 3rd party data, uploads and user information. These backups are stored to provide critical functionality of this plugin.

Cookies

Cookies are used to handle importing and restoring backups.

Plugin Settings

Some plugin settings ask for an email address or login credentials to 3rd party services. This is stored to provide functional features to the plugin.

Recent Activity

This plugin tracks dates, times and actions of successful and unsuccessful backups and remote data transfers. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

Logging

This plugin logs some personal information such as email addresses, usernames, database and server information. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

How long we retain your data

Backups

Backup retention is completely up to the website owner. This can vary from less than one minute to indefinitely.

Cookies

Cookies used during the restore/import process expire after 24 hours.

Plugin Settings

Settings are retained indefinitely until they are changed or removed manually.

Where we send your data

Backups

Backups are not automatically sent to remote destinations automatically, however backups can be configured to be sent to third-party servers.

How we protect your data

Backups

Backup zip files are stored with hashed file names to prevent filename guessing and directory browsing is disabled.

What third parties we receive data from

Backup Destinations

Backups can be sent to third-party destination servers, including but not limited to: Links to third party privacy policies have been included.

iThemes Security

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Security Logs

Voorgestelde tekst: The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Met wie we uw data delen

When running Security Check, ithemes.com will be contacted as part of a process to determine if the site supports TLS/SSL requests. No personal data is sent to ithemes.com as part of this process. Requests to ithemes.com include the site's URL. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Voorgestelde tekst: This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site Scanner. We do not send personal information to the scanner; however, the scanner could find personal information posted publicly (such as in comments) during the scan.

In order to ensure file integrity, iThemes Security pulls data from wordpress.org, ithemes.com, and amazonaws.com. No personal data is sent to these sites. Requests to wordpress.org include the WordPress version, the site's locale, a list of installed plugins, and a list of each plugin's version. Requests to ithemes.com and amazonaws.com include the installed iThemes products and their versions. For wordpress.org privacy policy details, please see the WordPress Privacy Policy. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy. Requests to amazonaws.com are to content added and managed by iThemes which is covered by the Amazon Web Services Data Privacy policy.

Hoelang we uw data bewaren

Voorgestelde tekst: Security logs are retained for 60 days.

Waar we uw data naar toe sturen

Voorgestelde tekst: This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

BackupBuddy

What personal data we collect and why we collect it

Backups

Per the functionality of this plugin, backups of your website files and/or database are created and stored locally on your server and/or remotely on 3rd party servers based on the settings of this plugin. Archives can include, but are not limited to, file and database assets, including hashed passwords, 3rd party data, uploads and user information. These backups are stored to provide critical functionality of this plugin.

Cookies

Cookies are used to handle importing and restoring backups.

Plugin Settings

Some plugin settings ask for an email address or login credentials to 3rd party services. This is stored to provide functional features to the plugin.

Recent Activity

This plugin tracks dates, times and actions of successful and unsuccessful backups and remote data transfers. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

Logging

This plugin logs some personal information such as email addresses, usernames, database and server information. This is stored to help make the plugin better and assist with troubleshooting problems.

How long we retain your data

Backups

Backup retention is completely up to the website owner. This can vary from less than one minute to indefinitely.

Cookies

Cookies used during the restore/import process expire after 24 hours.

Plugin Settings

Settings are retained indefinitely until they are changed or removed manually.

Where we send your data

Backups

Backups are not automatically sent to remote destinations automatically, however backups can be configured to be sent to third-party servers.

How we protect your data

Backups

Backup zip files are stored with hashed file names to prevent filename guessing and directory browsing is disabled.

What third parties we receive data from

Backup Destinations

Backups can be sent to third-party destination servers, including but not limited to: Links to third party privacy policies have been included.

iThemes Security

What personal data we collect and why we collect it

Security Logs

Suggested text: The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This information is retained for 60 days.

Login Device Protection

Suggested text: Session data, such as IP addresses and user agents, are stored to verify that users with the role or higher are logging-in from trusted devices.  

Who we share your data with

Suggested text: When logging into this website, users with the role or higher may have their IP address transmitted to one of the following 3rd-parties, depending on availability, to provide a rough estimate of their location to help prevent unauthorized access to their account: IP Info, Geobytes, GeoPlugin, en IP API

When running Security Check, ithemes.com will be contacted as part of a process to determine if the site supports TLS/SSL requests. No personal data is sent to ithemes.com as part of this process. Requests to ithemes.com include the site's URL. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.

Suggested text: This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by the iThemes Site Scanner. We do not send personal information to the scanner; however, the scanner could find personal information posted publicly (such as in comments) during the scan.

In order to ensure file integrity, iThemes Security pulls data from wordpress.org, ithemes.com, and amazonaws.com. No personal data is sent to these sites. Requests to wordpress.org include the WordPress version, the site's locale, a list of installed plugins, and a list of each plugin's version. Requests to ithemes.com and amazonaws.com include the installed iThemes products and their versions. For wordpress.org privacy policy details, please see the WordPress Privacy Policy. For ithemes.com privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy. Requests to amazonaws.com are to content added and managed by iThemes which is covered by the Amazon Web Services Data Privacy policy.

How long we retain your data

Suggested text: Security logs are retained for 60 days.

Where we send your data

Suggested text: This site is part of a network of sites that protect against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy policy details, please see the iThemes Privacy Policy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram